Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Trung tâm thương mại
Giới thiệu
 
Sơ đồ tổ chức
 
Danh sách CB kỹ thuật
 
Chứng nhận chất lượng
 
An toàn lao động
 
 
 
METRO – DA NANG


PROJECT:   METRO – DA NANG
ADDRESS :  Ward Khue Trung, Dist.Hai Chau, Da Nang City
SCOPE OF WORKS: a) Plumbing & Sanitary Systems
                            b) Solar, Hot water Syst.
DATE:       Commencement: 08/2005
               Completion: 12/2005

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com