Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Trung tâm thương mại
Khu công nghiệp Nhà máy
 
Trung tâm thương mại
 
Cao ốc Tòa nhà văn phòng
 
Khách sạn, Ngân hàng
 
Bệnh viện
 
Các Lãnh sự quán Tại TP.HCM
 
 
 
METRO – DA NANG


PROJECT:   METRO – DA NANG
ADDRESS :  Ward Khue Trung, Dist.Hai Chau, Da Nang City
SCOPE OF WORKS: a) Plumbing & Sanitary Systems
                            b) Solar, Hot water Syst.
DATE:       Commencement: 08/2005
               Completion: 12/2005

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com