Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Khu công nghiệp Nhà máy
Khu công nghiệp Nhà máy
 
Trung tâm thương mại
 
Cao ốc Tòa nhà văn phòng
 
Khách sạn, Ngân hàng
 
Bệnh viện
 
Các Lãnh sự quán Tại TP.HCM
 
 
 
UCHIYAMA VIETNAM FACTORY - VSIP

PROJECT:   UCHIYAMA VIETNAM FACTORY - VSIP
ADDRESS :  VietNam-Singapore Industrial Park, Binh Duong Province
SCOPE OF WORKS: Mechanical System
DATE:       Commencement: 12/2005
               Completion: 02/2006

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com