Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Khu công nghiệp Nhà máy
Khu công nghiệp Nhà máy
 
Trung tâm thương mại
 
Cao ốc Tòa nhà văn phòng
 
Khách sạn, Ngân hàng
 
Bệnh viện
 
Các Lãnh sự quán Tại TP.HCM
 
 
 
FUJITSU – FCV – PWB Ext.Project

PROJECT:   FUJITSU FACTORY
ADDRESS :  Bien Hoa II Industrial Park, Dong Nai Province
SCOPE OF WORKS: Mechanical Work + VO
DATE:       Commencement: 01/2006
               Completion: 05/2006

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com