Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Bệnh viện
Khu công nghiệp Nhà máy
 
Trung tâm thương mại
 
Cao ốc Tòa nhà văn phòng
 
Khách sạn, Ngân hàng
 
Bệnh viện
 
Các Lãnh sự quán Tại TP.HCM
 
 
 
QUANG TRI MULTI-PURPOSE HOSPITAL
PROJECT: QUANG TRI MULTI-PURPOSE  HOSPITAL
ADDRESS : Dong Ha Town, Quang Tri Province
SCOPE OF WORKS: Supply & Install M&E Systems
DATE :  Commencement: 01/2006
           Completion: 07/2006
 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com