Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Khu công nghiệp Nhà máy
Giới thiệu
 
Sơ đồ tổ chức
 
Danh sách CB kỹ thuật
 
Chứng nhận chất lượng
 
An toàn lao động
 
 
 
UNILEVER VSIP DISTRIBUTION CENTER

PROJECT : UNILEVER VSIP  DISTRIBUTION CENTER
ADDRESS : North West Cu Chi IZ -Cu Chi Dist, HCMC
SCOPE OF WORKS: Chiller: Inst., Testing & Commissioning
DATE :  Commencement: 04/2007
           Completion: 06/2007

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com