Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Trung tâm thương mại
Khu công nghiệp Nhà máy
 
Trung tâm thương mại
 
Cao ốc Tòa nhà văn phòng
 
Khách sạn, Ngân hàng
 
Bệnh viện
 
Các Lãnh sự quán Tại TP.HCM
 
 
 
HUNG VUONG PLAZA

PROJECT:   HUNG VUONG PLAZA
ADDRESS :  126 Hung Vuong St., Dist.5, HCMC, Vietnam
SCOPE OF WORKS: Supply of manpower
DATE:       Commencement: 07/2006
               Completion: 05/2007   

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com