Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Cao ốc Tòa nhà văn phòng
Khu công nghiệp Nhà máy
 
Trung tâm thương mại
 
Cao ốc Tòa nhà văn phòng
 
Khách sạn, Ngân hàng
 
Bệnh viện
 
Các Lãnh sự quán Tại TP.HCM
 
 
 
GOLDEN TOWER

PROJECT:   GOLDEN TOWER
ADDRESS :  06 NTMK St., Dist.1, HCMC.
SCOPE OF WORKS: MVAC System
DATE:       Commencement: 06/2007
               Completion: 11/2008  

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com