Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Bệnh viện
Khu công nghiệp Nhà máy
 
Trung tâm thương mại
 
Cao ốc Tòa nhà văn phòng
 
Khách sạn, Ngân hàng
 
Bệnh viện
 
Các Lãnh sự quán Tại TP.HCM
 
 
 
HANH PHUC INT’L WOMEN AND CHILDREN HOSPITAL


PROJECT:   HANH PHUC INT’L WOMEN AND CHILDREN HOSPITAL
ADDRESS :Two 37-Storey High Class Apart. Bdlgs- Binh Thanh Dist. HCMC.
SCOPE OF WORKS:  Fire Protection System
DATE:       Commencement: 09/2007
               Completion:

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com