Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Cao ốc Tòa nhà văn phòng
Khu công nghiệp Nhà máy
 
Trung tâm thương mại
 
Cao ốc Tòa nhà văn phòng
 
Khách sạn, Ngân hàng
 
Bệnh viện
 
Các Lãnh sự quán Tại TP.HCM
 
 
 
HAVANA OFFICE BUILDING

PROJECT:   HAVANA OFFICE BUILDING
ADDRESS :  ELECTRICAL SYSTEM
SCOPE OF WORKS: Electrical System + VO
DATE:       Commencement: 10/2007
               Completion: 08/2008 

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com