Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Trung tâm thương mại
Giới thiệu
 
Sơ đồ tổ chức
 
Danh sách CB kỹ thuật
 
Chứng nhận chất lượng
 
An toàn lao động
 
 
 
Saigon Pearl Residential Development– Phase 2B
 PROJECT : SAIGON PEARL PHASE 2B
 ADDRESS : Two 37-Storey High Class Apart. Bdlgs- Binh Thanh Dist. HCMC.
 SCOPE OF WORKS : ELECTRICAL SYSTEM
 DATE : Commencement : 09/2008
: Completion: 08/2010

 

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com